Sunday, August 07, 2016

Siapa midascdn nervesis.com?Jika anda menggunakan sambungan Internet melalui Telekom, anda akan mendapat mesej ralat Page Not Found yang datangnya dari midascdn.nervesis.comCarian selanjutnya mempamerkan midascdn dihoskan oleh TM Multimedia.

Siapalah agaknya Si Midas ini?


Maksud “Turn on Intranet Settings”


.
Jika anda menggunakan Internet Explorer untuk meninjau laman web beralamat di localhost, besar kemungkinan anda akan menerima mesej "Do you want to turn on intranet settings?"

Intranet Settings adalah tetapan yang membolehkan aplikasi pada localhost diakses dan digunakan oleh klien. Walaubagaimanapun, apabila akses dibuka, pengguna dalam rangkaian komputer ini mungkin akan terdedah kepada bahaya komputer atau sistem rangkaian diganggu oleh aplikasi yang berbahaya. Maka, secara default, settings ini akan dimatikan melainkan pengguna memilih sebaliknya seperti dalam dialog di atas.

Baca selanjutnya: http://www.sevenforums.com/tutorials/63141-internet-explorer-protected-mode-turn-off.html
.

Maksud 500 Internal Server Error


.
Maksud 500 Internal Server Error

500 Internal Server error adalah mesej umum bagi HTTP Status Code yang bermaksud ada sesuatu yang tidak kena pada web server tetapi web server tidak dapat mengenalpasti dengan lebih khusus.

Mesej ini boleh dipaparkan dalam beberapa bentuk seperti berikut:

"500 Internal Server Error"
"HTTP 500 - Internal Server Error"
"Temporary Error (500)"
"Internal Server Error"
"HTTP 500 Internal Error"
"500 Error"
"HTTP Error 500"
"500. That's and error"

Dalam kebanyakan kes, ia mungkin disebabkan oleh :

1) Permission Error. Kemungkinan ada file atau folder yang tidak diberikan permission yang betul dalam skrip PHP atau CGI. Kebiasaannya kod permission mengandungi nilai 0775 (-rwxr-xr-x) namun barangkali ia telah ditetapkan dengan nilai lain samada secara sengaja atau tidak.

2) PHP Timeout. Sambungan yang mengambil masa terlalu lama boleh juga mengakibatkan ralat 500. Semak Timeout rules atau kod skrip yang menguruskan error handling untuk melihat keadaan yang sesuai bagi mengelakkan masalah Timeout.

3) .htaccess coding error. Adakalanya akses yang ditetapkan di dalam fail .htaccess mengandungi ralat. Semak semula .htaccess untuk mencari ralat kod atau logik jika ada.

Anda juga boleh menyemak maklumat di dalam server log file untuk melihat catatan server tentang apa yang berlaku sehingga mesej ralat kod 500 berlaku.


Disesuaikan dari: http://pcsupport.about.com/od/findbyerrormessage/a/500servererror.htm

.

Tuesday, August 02, 2016

Kemahiran teknikal programmer developer


.
Apakah kemahiran teknikal yang anda perlukan untuk menjadi seorang programmer atau developer?

Untuk menjadi seorang programmer atau developer, tidak dapat tidak, seseorang itu mestilah boleh menulis aturcara dan membangunkan perisian. Terdapat beberapa kemahiran yang mesti dipupuk.

Kuasai satu bahasa pengaturcaraan terlebih dahulu - mempelajari sebanyak mungkin bahasa pengaturcaraan akan memberikan lebih banyak pendedahan kepada dunia pembangunan perisian. Namun, penguasaan mendalam dalam sesuatu bahasa sangat mustahak untuk membolehkan sesebuah projek perisian itu disiapkan. Tambahan lagi, pendedahan kepada terlalu banyak bahasa pengaturcaraan boleh mengelirukan seseorang kerana setiap bahasa itu mempunyai paradigma tersendiri dalam menyelesaikan sesuatu masalah pembangunan perisian.

Susun kod dengan baik - Maksudnya kod pengaturcaraan ditulis dengan baik, jelas dan mudah difahami tanpa memerlukan "comment" yang banyak. Susunan kod aturcara yang baik juga akan mempamerkan kesenian seseorang pengaturcara dalam menjaga mutu hasil kerjanya.

Guna rekabentuk Object-Oriented - Dalam proses pembangunan perisian, seseorang pengaturcara sebenarnya sedang menguruskan kerumitan masalah pengaturcaraan. Object-oriented adalah selari dengan hasrat ini di mana ia berusaha menguraikan aturcara yang rumit kepada class atau object yang mempunyai tugas dan tanggungjawab khusus.

Algoritma dan struktur Data - setiap pelajar pengaturcaraan akan mempelajari bab ini. Di samping mempelajari asas algoritma dan struktur data, seseorang pengaturcara perlulah mampu menentukan algoritma dan struktur data yang sesuai dengan keperluan pengaturcaraannya.

Development Platform dan Teknologi yang berkaitan - Setiap platform iaitu Windows, Linux, Mac, Android dan iOS mempunyai nilai dan manfaat tersendiri kepada pengguna di pasaran. Pengetahuan dalam pelbagai platform akan memberikan kelebihan kepada seseorang pengaturcara.

Framework atau Stack - Framework bermaksud sekumpulan code libraries yang digunakan untuk platform tertentu. Manakala Stack bermaksud sekumpulan teknologi yang digabungkan bagi menghasilkan aplikasi yang dikehendaki, kebiasaannya melibatkan pemilihan Framework tertentu juga.

Asas Pangkalan Data - Terdapat dua jenis utama iaitu Relational database dan Document database. sekurang-kurangnya seseorang itu perlu tahu bagaimana...
 menggunakan database,
 membuat panggilan query,
 memasukkan, mengubah dan menghapuskan data,
 dan menggabungkan data set.

Disamping itu, pengetahuan lanjut tentang bagaimana database digunakan dalam sesuatu platform, framework atau stack juga sangat mustahak untuk dikuasai.

Source Control - Source Control membolehkan pengaturcara menyimpan sejarah pengubahsuaian kod aturcara. Pada hari ini, hampir kesemua pasukan pembangunan perisian menggunakan sistem Source Control dalam projek mereka.

Build and Deployment - Build and Deployment akan memastikan sistem yang telah dibangunkan akan benar2 menghasilkan kesudahan yang dikehendaki. Sistem yang canggih akan mempunyai unit test atau user test, code quality checks dan laporan terhadap pangkalan kod semasa.

Testing - Sekurang-kurangnya perlu membiasakan diri dengan istilah seperti Whitebox Test, Blackbox Test, Unit Test, Boundary Conditions, Test Automation dan Acceptance Test.

Debugging - Seseorang pengaturcara akan mendapati dirinya terpaksa meluangkan hampir 99% masanya untuk memikirkan kenapa kodnya tidak menjadi. Oleh itu, beliau perlu melengkapkan diri dengan kemahiran melakukan proses debugging secara cekap dan berkesan.

Methodology - Kebanyakan pasukan pembangunan perisian pada hari ini akan memilih methodology tertentu sebagai asas. Sekurang-kurangnya, seseorang pengaturcara perlu faham methodology seperti Waterfall dan Agile untuk membolehkan dirinya menyesuaikan diri dalam mana-mana pasukan pembangunan yang akan disertainya.

.
Disesuaikan dari:
https://dzone.com/articles/the-technical-skills-you-need-to-have-as-a-softwar

Monday, August 01, 2016

Maksud Fog Layer atau Edge Layer Di Dalam Internet of Things


.
Fog Layer atau Edge Layer di dalam teknologi Internet of Things adalah satu konsep yang diperkenalkan dalam satu kajian di Princeton University bagi menerangkan kewujudan Lapisan Ketiga dalam model perkakasan komputer. Lapisan ini bertanggungjawab untuk menghubungkan peranti dengan sistem hujung-belakang (English:Back End) iaitu Pelayan (English:Server).

Kelebihan pendekatan ini adalah seperti berikut:

-Data Filtration: Ia menapis data menjadikannya bersaiz kecil tetapi masih mengekalkan maksud asalnya.

-Connectivity Protection: Ia melindungi sistem apabila berlaku keputusan sambungan. Ia akan menyimpan data dan menghantarnya semula apabila sambungan pulih.

Site Level Management: Ia membolehkan peranti yang menggunakan protokol berbeza dari pelbagai pengeluar diseragamkan sambungannya.

Device Agnostic Control: Ia membolehkan aplikasi server/cloud berjalan tanpa perlu mempedulikan bagaimana peranti dikawal.

Edge Layer mempunyai tiga komponen tipikal iaitu:

1. Device atau Sensor (Melayu:Peranti atau Pengesan). Alat inilah yang akan menghantar atau menerima data atau arahan.

2. Pintu Gerbang (English:Gateway). Gateway menguruskan sambungan menggunakan Standard Protocol seperti HTTP.

3. Edge Controller. Alat Kawalan ini bertanggungjawab menghubungkan Gateway dengan Device yang berada dalam lokasi fizikal. Ia akan mengumpulkan data dari perlbagai Device, memindahkan data dan menerima arahan dari server untuk dilaksanakan pada sebahagian atau kesemua Devices.
.
Rujukan:
https://dzone.com/storage/assets/2605430-dzone-internetofthings-2016.pdf