Friday, April 17, 2009

Maksud Sistem Komputer ("Computer System")

Perkataan "system" (Melayu:"sistem") merujuk kepada satu gabungan komponen yang bertindakbalas antara satu sama lain bagi mencapai tujuan ia ditubuhkan.

Istilah "Computer System" (Melayu:"Sistem Komputer") bermaksud satu sistem yang bertujuan untuk memproses maklumat. Secara amnya, komponen tipikal bagi Sistem Komputer adalah seperti berikut:

1) Perisian (Software).
Perisian mengandungi set arahan untuk diikuti oleh komputer.

2) Perkakasan (Hardware).
Perkakasan mengandungi komponen elektronik atau elektromekanikal yang melakukan tugasan logikal dan fizikal.

3) Data.
Data adalah fakta yang diberikan kepada komputer untuk pemprosesan maklumat.

4) Tatacara (Procedure).
Tatacara mengandungi senarai langkah operasi untuk diikuti oleh (manusia) pengendali.

5) Manusia Pengendali.
Manusia pengendali adalah anggota sistem yang bertanggungjawab terhadap sesuatu aktiviti pemprosesan maklumat.

Sesebuah Sistem Komputer berkemampuan untuk berinteraksi dengan Sistem Komputer yang lain. Teknologi masakini, contohnya TCP/IP, membolehkan setiap komputer saling berhubungan dengan cara yang mudah lalu membentuk "Computer Networks" (Melayu:"Rangkain Komputer").


Topik Berkaitan:

No comments: