Thursday, August 10, 2017

Objektif Menggunakan Database


Database (Melayu:Pangkalan Data) digunakan sebagai satu kaedah menyimpan data yang lebih bersistematik.

Melalui Database, kita akan mendapat faedah berikut:

1. Menyimpan data mengikut aturan yang boleh mengelakkan ralat.

2. Menyimpan data dalam bentuk yang mudah untuk diproses selanjutnya.

3. Menyimpan data dalam bentuk yang mudah untuk difahami.

4. Menyimpan data dalam bentuk yang mudah untuk dianalisa.

No comments: